Det blir karrieredag!

Etter et års fysisk fravær er det nå klart: Synsinformasjon og optikerkjedene inviterer til karrieredag for optikerstudentene på alle tre trinn 19. oktober.

Fra karrieredagen for tre år siden. I år blir det litt mindre tett (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Det er en viktig dag for bransjen og en nyttig dag for optikerstudentene

I fjor måtte arrangementet nedskaleres til digitale presentasjoner. Og selv om årets karrieredag blir litt annerledes enn før, vil de viktigste elementene være med:

Optikerkjedene får vist seg frem for alle studentene i første, andre og tredje klasse med ti minutters presentasjoner. 

Det rigges til en messe med kjedene i Musikkteateret i Krona der studentene slippes inn puljevis.

Det er først nå klarsignal er gitt på grunn av covid19-situasjonen, og det iverksettes en rekke smitteverntiltak. 

– Alle klassene holdes adskilt og hvert trinn får to timer å mingle med utstillerne. Det blir en meters avstand, tilstrekkelig med håndsprit og enkeltpakket mat, sier daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon.

Arrangementet holdes vanligvis i den åpne foajeen, men siden det flyttes til Musikkteateret, blir det lukket og kontrollert på en helt annen måte enn før.

Samtidig skal det gi studenter og utstillere den gode følelsen en slik dag bare kan gi når den holdes som et fysisk arrangement.

Presentasjonene skal foregå i auditoriene Oksen og Hegstad.

Vi gleder oss til dette viktige arrangementet!