Diabetes: Øyescreening med smarttelefon

Bruk av smarttelefoner avdekket 8 av 10 diabetespasienter med forandringer i øyebunnen. Det viser resultater i en studie som indiske og tyske øyeleger står bak.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Indisk-tysk studie

Assistenter ved et øyesykehus i Bangalore tok netthinnebilder av 193 diabetespasienter.

De benyttet fire ulike teknikker med utstyr koblet til smarttelefoner. Så ble bildene sammenlignet med tradisjonelle fundusfoto. 

Resultatene viste at nær 8 av 10 forandringer i øyebunnen ble avdekket ved bruk av smarttelefon, selv i tidlige stadier av retinopati.

Fremtredende skader i øyebynnen ble avdekket i alle tilfellene der smarttelefoner ble benyttet.

Konklusjonen til forskerne i India og Tyskland som står bak studien er at smarttelefoner kan være et nyttig verktøy i slike undersøkelser, spesielt der det er mangel på adekvat teknisk utstyr.

Det ble funnet svakheter ved bildene og den diagnostiske nøyaktigheten, melder Optometry Today.

Klikk her for å lese oppslaget i Optometry Today.

Klikk er for å lese fagartikkelen i Ophthalmology