Diabeteslinjen

Kjenner du til Diabeteslinjen? Her kan dine pasienter, eller du, ringe for å få hjelp av kyndige veiledere. Diabeteslinjen er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Diabetesforbundet.

Her er tre av veilederne Nina Rye, Gry Lillejordet og Frida Pettersen klare for å ta imot telefoner på Diabeteslinjen (Foto: Diabetesforbundet)
Kyndig veiledning

Diabetessykepleier Grete Lillejordet forteller at mange som ringer inn er nydiagnostiserte, og ofte vet de lite om diabetes. 

– De spør om alt fra hva selve sykdommen er, til hva de kan spise. Det er også mange som ringer bare for å ha noen å snakke med.

Spørsmål om diabetes kan også komme på synsprøverommet, og som optiker er det viktig å kjenne til denne tjenesten. På nettsiden knyttet til Diabeteslinjen ligger det også informasjon som er tilpasset helsepersonell.

Diabeteslinjens ekspertpanel består av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og farmasøyt.

– Ekspertene ringer tilbake dersom det er noe vi i første linje ikke kan svare på. Du kan også få svar på engelsk, urdu, punjabi, tyrkisk, somali og arabisk, sier diabetessykepleier Grete Lillejordet.

Diabeteslinjen er åpen på hverdager fra 9-15 og telefonnummeret er: 815 21 948

Du kan også stille spørsmål til Diabeteslinjen på internett. Alle henvendelser er anonyme.

Klikk her for å komme til Diabeteslinjen