Eldre snubler i hjemmet

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Godt lys, med gode kontraster, er med på å fjerne snublefeller. Veien fra den kommunale helsetjenesten til den lokale optikeren er for lang. Det pekte Norges Optikerforbund på i en høring for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget denne uken.

Illustrasjonsfoto (Rolf Magnus W.Sæther)

Optikere kan avlaste

NOF deltok i en høring for komiteen i forbindelse med Stortingsmeldingen «Fellesskap og meistring. Bu trygt heime».

– Skal vi oppnå ambisjonene i denne stortingsmeldingen, må vi ha flere synsvennlige hjem, sa generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Han pekte på at et godt synsmiljø bidrar til god fysisk og psykisk helse hos eldre.

Haugo sa at synet, vår viktigste sans, er fraværende i meldingen. 

Han viste til forskning fra Drammen som dokumenterer at mange eldre har får dårlig belysning hjemme. Anbefalingen er at kommunene må se på belysningen hos eldre hjemmeboende, som punktbelysning – og fjerne snublefeller.

– Skal vi bli gamle i eget hjem, må vi kunne se hva vi holder på med.

Og kommunene bør samarbeide tettere med lokale optikere.

– Veien er dessverre lang fra den kommunale helsetjenesten til den lokale optikeren.

Haugo sa optikere er klare til å ta et større ansvar. I flere land i Europa jobbes det nå med at optikere kan bruke medikamenter for å avlaste både fastlegene og øyelegene.

– Vi har gjort et regnestykke som viser at potensialet kan være en million færre konsultasjoner i året hos lege og spesialist, hvis optikere tar mer ansvar. Vi kan gjøre optikere i stand til å avlaste helsetjenesten på en trygg og fornuftig måte og dermed bidra til at folk kan bo trygt i eget hjem, sa NOFs generalsekretær til Helse- og omsorgskomiteen.