En viktig doktorgrad

Optiker Knut Evanger har forsvart sin doktorgrad om øyeforandringer ved hyperbar oksygenbehandling. Han bestod med glans!

Fra venstre: Professor og hovedveileder Olav H. Haugen, professor II og komiteveileder Karen Rosendahl, professor og andreopponent Jan Richard Bruenech, professor og førsteopponent Jesper Hjortdal, optiker og nå også doktor Knut Evanger, og professor og b
Nærsynt etter oksygenbehandling

Tekst: Magne Helland

Knut Evangers arbeid med tematikken startet opp i 1995 etter en synsundersøkelse på en pasient med store refraktive endringer. Mannen var blitt betydelig mer nærsynt etter å ha pustet ren oksygen under trykk, som ledd i en sykdomsbehandling.

Etter dette har Evanger lagt ned et imponerende og betydelig arbeid for å avdekke årsaken til slike øyeforandringer. Selv om hyperbar oksygenbehandling umiddelbart kan virke fjernt fra en optikers arbeid, er tematikken nært knyttet til synsfeil, refraksjonering, øyets optiske brytende komponenter og det å anbefale optimale brillekorreksjoner. 

Selve avhandlingen var basert på fire delstudier som alle har endt opp i publisering i vitenskapelige tidsskrifter:

1) Ocular refractive changes in patients receiving hyperbaric oxygen administered by oronasal mash or hood.

2) Phakic and pseudohakic eyes in patients during hyperbaric oxygen therapy.

3) Posterior segment changes in the eye during hyperbaric oxygen therapy.

4) Myopic Shift during Hyperbaric Oxygenation to Lens Index Changes.

Arrangementet fant sted i Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland universitetssykehus fredag 11. november.

Knut Evanger forsvarte sitt arbeid med stor ro og faglig entusiasme. Både veilederne og opponentene ga klart uttrykk for at de var imponerte.