Endringer i førerkortforskriften

Vegdirektoratet har fastsatt forskrift om endringer i forskrift om førerkort. Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2010 berører helsedelen og synskravene. Krav til synsfelt angis i grader og i forhold til visus er det gjort noen forenklinger. Den største endringen er at kravet til visus på dårligste øye for tyngre klasser, reduseres fra 0,5 til 0,1. Reviderte retningslinjer vil foreligge i tilknytning til ikrafttreden av ny forskrift. Se sammendrag av de viktigste endringene her .