Europeisk retningslinje

I ECOO arbeides det med å lage felles europeiske kliniske retningslinjer. Norge er med på arbeidet. Det er spennende å se ulike utfordringer relatert til denne type arbeid, da optometrien har ulikt fotfeste rundt om i Europa. Mandag 9. juli var det møte i London.

Tyskland og Østerrike har et annet syn på utfordringene innen faget, enn Spania og Kreta. Bildet viser representanter for disse ulike områdene. (Foto: Hans Torvald Haugo)
 

Nivåene i forhold til profesjonsutfoldelse er ulike, og derfor også synet på en formålstjenlig konsensus. I Tyskland anslås det at ca halvparten av de 6000 øyelegene som praktiserer, har hovedfunksjon innen refraksjon og andre oppgaver som er nært optometrien. I England er situasjonen motsatt, et lavt antall øyeleger gjør at optikeren avhjelper øyelegene med diabetesscreening og oppfølgning av glaukompasienter.

 

I arbeidet har Danmark og Norge hatt mange felles interesser. Våre helsesystemer er på mange områder like hverandre. I Norden tenker vi ganske likt innen optometrien: Plattformen er lett gjenkjennelig.

 

Utkastet til en klinisk retningslinje i Europa slik den ligger nå, er ikke konflikt med fagutøvelsen i Norge. De norske kliniske retningslinjene er mer omfattende enn det europeiske utkastet.