Faller for milliarder

Det er ikke bare dårlig balanse og ustøhet som gjør at eldre mennesker faller. Årsakene er mer sammensatte enn tidligere antatt. Svekket syn og dårlig lys er faktorer som nevnes i ny forskning

 

Eldre faller oftere enn unge. Hvert tiende fall blant eldre fører til alvorlige skader. Ifølge det populærvitenskapelige magasinet Gemini har forskerne i Trondheim funnet fram til 400 ulike årsaker til at eldre faller. En NTB-nyhet om temaet er publisert via Hegnar online.

 

Forskerne deler årsakene inn i ytre- og indre faktorer

Tidligere fall, medisinbruk, sykdommer, stillesittende liv, mangelfull ernæring og svekket syn er blant de indre faktorene som forårsaker fall. Blant de ytre faktorene framheves dårlig lys, dårlige sko, og glatte eller ujevne underlag.

 

Den akutte medisinske behandlingen regnes å koste oppimot en milliard kroner hvert år. Rehabilitering, sykehjemsopphold samt ulike hjemmetjenester koster i tillegg mellom én til to milliarder kroner. Sammen med dette er plager og lidelser som ikke kan regnes i kroner.

 

– Dette er lidelser for enkeltmenneskene samt utgifter for samfunnet som kunne vært redusert, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Han mener at optikerens kompetanse må utnyttes bedre i forhold til å forebygge, habilitere og rehabilitere eldre. Sansetap som påvirker synsfunksjonen er trolig en viktig faktor. Antallet fall kunne sannsynlig vært redusert ved ulike tiltak. Optikere kan bidra her.

 

Saken er tipset av optiker MSc Egil Stensholt