Fikk skåret ut øynene

Guo Bin på seks år ble utsatt for en grusom hendelse: noen skar ut øynene hans. Han ble funnet blødende og uten øyne da han ikke kom hjem til middag. Saken setter fokus på et stort etisk problem – kjøp og salg av humant vev. Det er kjent at det er utfordringer i forhold tilgangen på donorhornhinner i mange vestlige land. Guo kan være et offer for dette.

 
Det er ikke endelig konstatert om seksåringen har vært et offer for donorkriminalitet. Dette er et av sporene det arbeides etter.

 

I Norge har tilgangen på donorhornhinner vært sterkt begrenset i flere år. Det arbeides med egne hornhinnebanker i Norge. Men det vil trolig ta tid før vi er helt selvforsynte da behovet er stort. Optikerbransjen har vært engasjert i dette problemet, som ble betydelig større da muligheten for å hente hornhinner fra avdøde uten samtykke, ble stoppet for noen år tilbake.

 

Organdonasjon av ulike slag har også mørke sider. Det at rike mennesker er villige til å betale for organer rokker både ved etikk og moral, spesielt på steder i verden der det er stor fattigdom.

 

Les mer om Guo Bins tragiske skjebne via VG Nett.