Flere brillebrukere i Forsvaret

Forsvaret har endret reglene for syn i forhold til helsevurdering og gruppering. Målet er å ikke gå glipp av dyktige soldater i felt. Nå gjelder tilsvarende krav som for tunge kjøretøy. Det norske forsvaret har ingen stor erfaring med bruk av briller i felt. Dette har vært praktisert i andre land.

 
Det er viktig å være klar over at de spesielle kravene til piloter og spesialsoldater opprettholdes. Ulike operasjoner gjort på øynene for bedre syn vil normalt godtas. Bruk av kontaktlinser i felt frarådes ut fra hygieniske forhold. Er en blind på et øye vil en ikke regnes som tjenestedyktig.

 

Soldater i felt må oppnå vurderingssiffer 6. Brillene kan ikke være sterkere enn minus 8 eller pluss 4 for å komme i denne kategorien.

 

Les mer på side 12 i Forsvarets Forum (PDF-format).