Flere inndragelser av førerkort

Det har den siste tiden vært øket oppmerksomhet rundt helsesituasjon og førerkortrettigheter. Antallet som fratas førerkort ut fra en helsemessig begrunnelse øker. Fylkesmannen i Østfold rapporterer om en stor økning.

 

I 2011 anbefalte Fylkesmannen i Østfold politiet å inndra førerretten til 618 bilførere på grunn av helsetilstanden. Dette er 19 % flere enn året før og 63 % flere enn i 2008. Samme tendens finnes i hele landet. Dette kan vi lese på Fylkesmannens egen nettside. Mer informasjon er tilgjengelig der.Mange optikere etterlyser et oppjustert NA0202 skjema til bruk i førerkortvurderinger i kontakt med Norges Optikerforbund. Statens Vegvesen har ikke kommet med oppdatert versjon etter endringer i førerkortforskriften sommeren 2010.

 

Norges Optikerforbund har ved flere anledninger purret opp dette. Denne uken sier en representant for Statens Vegvesen at de håper skjemaet er tilgjengelig innen kort tid. Denne tilbakemeldingen har optikerforbundet fått tidligere, uten at det har gitt resultat.

 

Se også nyheter med samme tema:

 


 

Disse nyhetene viser ulike problemstillinger i forhold til dette. Her kan du lese om optikers plikter (uansett om skjemaet er tilgjengelig eller ikke), problemer og forvirring som har oppstått i forbindelse med manglende skjema og radiohumor som er laget på en uheldig sjåførs vegne som mistet førerretten der lege og optiker kommer til ulik konklusjon.