Flere kan få skjermbriller

Kjenner du reglene for dekning av arbeidsskjermbriller? Kun 1 av 5 arbeidstakere har en arbeidsbrille som er dekket av arbeidsgiver. Det er overraskende få, mener Norges Optikerforbund.

Også de som ikke bruker briller fast kan ha bruk for en egen skjermbrille (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere har rett til egne briller på jobben

Hvis du jobber foran en dataskjerm og har behov for andre briller enn de du bruker til vanlig, skal kostnad til synsundersøkelse og nødvendige synshjelpemidler dekkes av arbeidsgiver.

Det gjelder også butikkansatte som arbeider ved terminaler med skjerm store deler av arbeidsdagen.

Tolkningen av regelverket har endret seg i takt med den teknologiske utviklingen. Det betyr at langt flere har en slik rettighet i dag enn for få år siden. Skjermbruk er nå mye mer utbredt enn tidligere.

En undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for Synsinformasjon og Norges Optikerforbund viser at det er i underkant av en av fem arbeidstakere som har en slik brille. Det synes vi er et lavt tall.

En presseutsendelse om tematikken fra oss har i dag fått bred mediedekning i en rekke medier over hele landet:

Her kan du lese Avisenes Nyhetsbyrås nyhetssak

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund oppfordrer alle optikere til å være oppdatert på forskriften om arbeidsplassbriller hos Arbeidstilsynet

Klikk her for å lese forskriften