Førerkort: Beholder helseattest

Førerkortveilederen endres, men kravet til helseattest for bilførere over 80 år beholdes. Det har regjeringen nå bestemt.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Attesten består

Det er sendt ut pressemelding fredag der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård begrunner avgjørelsen.

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. 

Og han fortsetter:

– Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger.

Det nye nå er at kognitive tester kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt.

Selv om Stortingsflertallet tidligere vedtok å fjerne kravet om helseattest for bilførere over 80 år, var det entydige anbefalinger om å beholde kravet. Det stod også organisasjoner som Trygg Trafikk og Norges Optikerforbund bak.

Nå blir det altså en realitet. Helseattest med synskrav beholdes.

Les pressemeldingen her