Førerkort: Fjerner krav om helseattest

Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort. Opphevingen kan tre i kraft i løpet av våren.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Helseattest for fall

Et forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fikk flertall i Stortinget sist uke. Forslaget medfører at helseattesten alle bilfører som fyller 80 år til nå har måttet ta, fjernes.

Les om sakens status her, på Stortingets nettside

Det er den kognitive testen som har vært omdiskutert og som er årsaken til at hele helseattesten fjernes, ikke synsdelen.

Synskravene til førerkort er de samme, men det blir altså ingen obligatorisk test.

– Meldeplikten for leger, psykologer og optikere blir viktigere for å luke ut sjåfører som ikke tilfredsstiller kravene. Dermed blir optikeres ansvar større, og ikke bare for synet, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Han sier optikere ikke bare har meldeplikt for å ivareta at synskravene følges, men også for andre forhold, som demens. Meldeplikten gjelder med ande ord for mer enn syn.

Og innen syn er det slik at mens nordmenns helse har blitt bedre på mange vis senere år, går aldringsprosessen i øyet sin gang, uansett.

Synet svekkes naturlig med alderen og redusert kontrastsyn kan kobles til trafikkulykker.

Når kravene til helseattest for førerkort har vært oppe til behandling tidligere, har Norges Optikerforbund påpekt at det er uheldig når svekket syn ikke avdekkes.

Les om Trygg Trafikks syn på saken