Generalforsamling Synsinformasjon

Det holdes digital generalforsamling i Synsinformasjon 18. august klokken 09:00. Medlemmer som ønsker å delta, bes melde seg på nå.

Fra generalforsamlingen i Synsinformasjon i 2018 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Utsatt generalforsamling

På grunn av Covid-19 pandemien, kunne ikke generalforsamlingen avholdes som planlagt i april.

Styret i Synsinformasjon bestemte i juni at det skulle holdes generalforsamling på digital plattform 18. august og det ble sendt ut praktisk informasjon om dette til medlemmene i juli på epost.

Generalforsamlingen holdes tirsdag 18. august klokken 09:00 og medlemmer i Synsinformasjon som vil delta, bes melde seg på nå.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss på epost: synsinfo@optikerforbund.no, eller telefon 23 35 54 50