Gi heder til en kollega

Kjenner du en optiker som fortjener ekstra oppmerksomhet? Da kan du nominere vedkommende til en av flere priser som kan deles ut på neste års landsmøte.

I år fikk Anne Jervell (t.h) Samfunnsprisen på NOFs landsmøte, mens Magne Helland fikk Hommerstadprisen. Her sammen med leder Sigrid Midtbø Storkås og nestleder Helle K. falkenberg i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Du kan nominere kandidater til 20. januar 2019

Å hedre en kollega med pris har lang tradisjon i Norges Optikerforbund og det er innstiftet flere priser.

Særlig to priser er velkjent. Det er NOFs hederstegn i gull som tildeles for særlig utvist interesse og aktivitet til fremme av faget.

Den andre er Hommerstad-prisen som er NOFs høyeste utmerkelse for eksepsjonelt og langvarig engasjement for optikerutdanningen og den yrkesfaglige utviklingen av optikerfaget. Denne prisen deles kun ut i spesielle tilfeller.

Men det finnes også andre priser:

Samfunnsprisen

Pris for best forbilde

Innovasjonsprisen

Statuttene for de ulike prisene kan du lese her

Eventuell prisutdeling vil finne sted i Tromsø 26 april 2019, på Norges Optikerforbunds landsmøte.

Nominasjoner til ulike priser med kort begrunnelse må gjøres innen 20. januar 2019, og blir behandlet på styremøtet påfølgende uke.

Send en epost til: synsinfo@optikerforbund.no