Glaukom hos svenske 70-åringer

1 av 20 svenske 70-åringer som ble undersøkt i en ny studie hadde glaukom. Halvparten av dem var uoppdaget.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Betydelige funn

1182 innbyggere i Gøteborg deltok i studien ved byens universitet. De fylte alle ut et egenerklæringsskjema. De fikk også undersøkelser for diabetes og målt blodtrykket.

Rundt halvparten fikk gjennomført en øyeundersøkelse, skriver Optometry Today.

Prevalensen av glaukom i kohorten var 4.8 prosent, med mer av halvparten udiagnostisert på forhånd.

Forskerne påpekte at funnene samsvarer med tidligere undersøkelser at mange går med glaukom som ikke blir oppdaget.

De tar til orde for screening av personer i risikogrupper for glaukom.

Les oppslaget i Optometry Today her, med lenke til publisert artikkel