Glaukompasienter ble ikke fulgt opp

Seks pasienter med glaukom fikk alvorlig og varig synsskade på grunn av manglende innkalling til kontroll i Helse Møre og Romsdal.

Charlotte Deijenberg er styreleder i Norsk Glaukomforening (Foto: Privat)

Rapporterer ikke

Det er VG som retter søkelyset på mangelfull oppfølging av pasienter. De har avdekket at svært mange feil i norske helseforetak ikke innrapporteres til Helsetilsynet.

Det gjelder ikke minst glaukompasienter som ikke fikk innkalling til kontroll, slik at de ende opp med uopprettelig skade på synet.

Flere av de omtalte pasientene som hører til helseforetaket i Møre og Romsdal fikk slik skade. Og skadene ble ikke innrapportert.

Den ene pasienten ble først innkalt til kontroll 18 måneder etter at glaukom ble påvist, og etter selv å ha purret. Vedkommende fikk omfattende, irreversibel glaukomskade.

Pasienter med glaukom skal til kontroll hos lege to ganger i året, sier styreleder Charlotte Deijenberg i Norsk Glaukomforening.

– Sykdommen må kontrolleres og sjekkes jevnlig. Ikke bare trykket i øyet, men også synsfelt og synsnerve må undersøkes, sier Deijenberg til VG.

Du kan lese hva helseforetaket svarer i oppslaget.

Les hele oppslaget her