Gode søkertall

200 utdanningssøkende har optikerutdanningen på førsteplass, viser tall fra Samordnet opptak. Det er en økning fra i fjor. 90 av dem vil få tilbud om studieplass.

Optikerstudentene Ingeborg Grini Sørlie, Anna Ji Moe og Frida Fossedal får selskap av flere nye studenter til høsten (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Over to søkere per studieplass

Etter flere år med økning i søkertallene, var det et lite fall i fjor. Da hadde 187 optometri som førstevalg. I år er det 200.

Totalt har 994 ført opp optometri på søkerlisten i år, 56 flere enn i fjor.

Det er 66 faste studieplasser, som ble økt til 76 i fjor. 90 vil få tilbud om studieplass, ettersom det alltid er noen som ikke møter til studiestart eller slutter før de er ferdig utdannet optiker.

Synsinformasjon er aktivt involvert i rekrutteringsarbeidet til optikerutdanningen. I år kunne dessverre ikke fysiske utdanningsmesser holdes over hele landet som tidligere år. 

Satsingen har derfor vært heldigital, og i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Synsinformasjon drifter nettstedet blioptiker.no, og plattformer på Instagram og Facebook med samme navn.

Optikerstudenter har levert innhold til disse kanalene. Synsinformasjon har distribuert og annonsert med egenproduserte filmer og støttet økonomisk opp om kampanjer USN har gjennomført i år på Instagram.