Gratulere med doktorgrad!

I går ble det endelig bekreftet at Vibeke Sundling formelt har fått godkjent si doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Norges Optikerforbund gratulerer Vibeke med den anerkjennelsen der er å få godkjent år med arbeid, som det å ta en doktorgrad virkelig er! Optikerforbundet har støttet Vibekes arbeid fra starten av, og ser at hennes arbeid vil være viktig for alle optikere i årene som kommer.

Et bilde ”stjålet” fra Optikerens forside 2/2013. En blid Vibeke ved en modell av et øye – en del av kroppen som hun kjenner godt. (Foto: Magne Helland).
 

Her kommer Vibekes arbeid inn: Hun har blant annet sett på optikernes mulighet for å bidra innenfor diabetesproblematikk. Ett funn er at norske optikere har et stort potensiale i å bidra med oppfølging av syn og øyehelse hos pasienter som har diabetes. Forskningen viser at med noe oppgradert kunnskap og fokus vil optikere kunne være gode bidragsytere i oppfølgning og håndtering av diabetespasienter. Basiskunnskapen er god, men på et generelt grunnlag må ytterligere spissing mot pasientgruppen må til. Men veien frem er ikke lang, viser resultatene.

 

Vibeke startet sin optikerkarriere som student i Norge, før hun reiste til England og fullførte en bachelorgrad. Hun kom tilbake og startet som underviser på Kongsberg. Vibeke har ved siden av dette etablert klinisk erfaring ved blandt annet jobbing på sykehus, arbeidet med svaksynte og spesielle kontaktlinsetilpassninger. Hun har i mange år bidratt i ulike utvalg og andre arbeidsgrupper i Norges Optikerforbund. I flere år var Vibeke representert både i styret i Norges Optikerforbund og i Synsinformasjon.

 

Den norske optikerbransjen kan takke Vibeke for stor tilførsel av ulik kunnskap, spesielt innen hennes interessefelt. Vibeke har holdt mange ulike kurs og foredrag, også utenfor HiBu sitt etablerte skolesystem. Det spennende med hennes arbeid, er at vi ikke har sett de endelige profesjonsmessige resultatene av disse. De vil fremtiden vise. Norges Optikerforbund er stolt av å kunne gratulere vår nye doktor – optiker, MSc PhD Vibeke Sundling!

 

Les mer om Vibeke i siste Optikeren.