Helsebiblioteket på ny plattform

Helsebiblioteket har lansert nettstedet på en ny plattform som blant annet gjør det enklere å utveksle innhold. På noen områder har det blitt kutt i innholdet.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Endringer på Helsebiblioteket

Noen ressurser ble borte fra Helsebiblioteket ved årsskiftet, som New England Journal of Medicine. Det er også endringer på noen av søkedatabasene. Det skyldes budsjettkutt fra Folkehelseinstituttet.

Men en rekke kliniske verktøy vil fortsatt være tilgjengelige, skriver redaksjonen i et nyhetsbrev.

Den nye plattformen som Helsebiblioteket nå publiserer på gjør det mulig å importere veiledere, retningslinjer og faglige råd fra ulike utgivere.

Klikk her for nye Helsebiblioteket