Hjerneslag: Overser synsproblemer

Synsforandringer etter hjerneslag er oversett mange steder. Helsedirektoratet svarer nå på hvorfor syn er utelatt i kampanjen «Prate, smile, løfte».

Professor Helle K. Falkenberg får oppmerksomhet om sin forskning på hjerneslag og syn (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

Løfter frem syn etter slag

I en bredt anlagt artikkel på Forskning.no, presenteres forskningsarbeidet som er gjort av blant andre synsforskerne Helle K. Falkenberg og Torgeir Solberg Mathisen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Deres studie om oppfølging av synsfunksjonen hos norske slagpasienter er publisert internasjonalt.

Konklusjonen er at synsproblemer etter hjerneslag ofte blir oversett.

Det er opprettet et eget norsk forskningsnettverk med mange sparringspartnere som arbeider videre med tematikken. 

I artikkelen hos Forskning.no svarer også Helsedirektoratet på hvorfor syn er utelatt i den store kampanjen «Prate, smile, løfte». Det ble nemlig vurdert om synsfunksjonen skulle være med i informasjonsmateriellet.

Les artikkelen i Forskning.no her

Saken er også omtalt med reportasje i bladet Slagnytt som utgis av LHL Hjerneslag