Hør på Helle!

9. september kan du delta på forelesning med optometri-professor Helle K. Falkenberg med tema «Ikke for syns skyld – viktigheten av økt oppmerksomhet, kunnskap og samarbeid om syn».

Professor Helle K. Falkenberg fikk Samfunnsprisen av Norges Optikerforbund i år for sitt allsidige arbeid og engasjement (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Samarbeid på tvers for bedre syn

Å se dårlig er slitsomt, men det finnes ofte løsninger. Derfor er det behov for å øke kompetansen hos folk og hos fagpersoner innen helse, omsorg og opplæring. Det krever samarbeid og opplysning.

Professor i optometri Helle K. Falkenberg har bred erfaring og vil dele av sin kunnskap med alle interesserte når hun tar for seg forskning, kompetanseheving og kunnskapsdeling om syn.

Dette er en forelesning optikere vil ha nytte av! Den foregår klokken 14:00 den 9. september.

Forelesningen holdes fysisk i auditorium Becker på Krona, Kongsberg – men overføres også digitalt. For deltakelse begge steder må man melde seg på i forkant.

Mer informasjon finner du på USNs nettside her