Hør tre av våre egne doktorer på årets fagkonferanse

årets fagkonferanse har du mulighet til å høre Inge-Britt Kjellevold Haugen, Bente Monica Aakre og Ellen Svarverud fortelle om sine doktorgradsarbeider. Vi får høre om synssansens nevromuskulære kalibreringssystem, redusert oksygentilgangs påvirkning på corneas endotel og hjernes mekanismer for dybdeoppfattelse.