Høring om autorisasjonskrav

Helsepersonell utdannet utenfor EØS må bestå språkprøve og kurs i nasjonale fag for å få autorisasjon i Norge. Dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om nye autorisasjonskrav som Norges Optikerforbund har svart på i dag.

 
 

Norges Optikerforbund er som helseministeren opptatt av at pasientene skal møte helsepersonell med god og riktig kunnskap. Høringen var god og fornuftig, og forbundet støtter høringens intensjoner.I høringen vies det mye oppmerksomhet til språkkrav. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det stilles samme krav til språknivå som ved opptak til høyere utdanning ved norske høyskoler og universiteter. Godt språk er en forutsetning for å gjøre en god jobb, både mot pasient og kollegaer.

Det grunnleggende kravet om jevngodhetsvurdering av utdanningen videreføres. Dette innebærer at Statens autorisasjonskontor må ha vurdert søkers utenlandske utdanning som jevngod med tilsvarende norsk utdanning før søker kan kvalifisere seg videre mot norsk autorisasjon.

Det er et mål at den nye ordningen skal bidra til mer forutsigbarhet for den som søker om autorisasjon.

Les mer om selve høringen på nettsiden til regjeringen.Les høringssvaret til Norges Optikerforbund.