Høstens masterprosjekter presenteres

10. november er det klart for høstens masterprosjektpresentasjoner for optikere.  Du kan følge fremleggingen digitalt.

Hilde Pettersen fikk Sølvretinoskopet for Beste mastergradsprosjekt i 2019. Vi en av høstens kandidater nå opp på neste kåring? (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Det er 4 studenter som har levert sine masteroppgaver i høst, 2 studenter fra Master i optometri og synsvitenskap (MOS) og 2 studenter fra Master i synspedagogikk og synsrehabilitering (MSS)

Mauricio Arturo Suncin Aguilar (MOS)
Oppgavetittel på originalspråk: Structural and shape changes on the fovea and outer retinal layers in Norwegian children ages 7 to 11

Oppgavetittel på engelsk: Structural and shape changes on the fovea and outer retinal layers in Norwegian children ages 7 to 11

Iren Hansen Fredriksen (MSS):
Oppgavetittel på originalspråk: Å leve med synsproblemer etter hjerneslag
Oppgavetittel på engelsk: Living with vision impairment after stroke

Rasmus Gudmundsen (MOS)

Oppgavetittel på originalspråk: Den diagnostiske verdien av undersøkelsesmetoder for vurdering av glaukom på optisk nervehode

Oppgavetittel på engelsk: The diagnostic performance of investigative methods for the assessment of glaucoma of the optic nerve head

Susanne Færdi Rustad (MSS)

Oppgavetittel på originalspråk: Design for et inkluderende miljø: En systematisk review om effekten av belysning og farger på barn og voksne med autismespekterforstyrrelser

Oppgavetittel på engelsk: Designing an inclusive environment: A systematic review about the effect of lighting and colour on children and adults with autism spectrum disorder

Presentasjonene er digitale via zoom.

Påmeldingslenke finner dere her

Zoom-lenke sendes ut i forkant av arrangementet til de som er påmeldt.