Humor, trøkk og visdom på kommunikasjonskveld

Optikerstudentene fikk med seg livsvisdom fra yrkeslivet, kloke råd om pasientkontakt – latter og litt galskap da Synsinformasjon arrangerte kommunikasjonskveld på Kongsberg tirsdag.

Hallelujastemning? I alle fall god steming på kommunikasjonskvelden som ble holdt i kinosalen på Krona! (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Skjemt og alvor

Optiker Rita Ludviksen åpnet kommunikasjonskvelden med å si at som optikerstudent kan man allerede masse om syn sammenlignet med «mannen i gata», og at kommunikasjon – ja det er veldig viktig for alle optikere. Hun fortalte om egne opplevelser i praksis der pasientkommunikasjon har kommet skjevt av gårde, i situasjoner optikere kan kjenne seg igjen i. 

Barnelege Bård Fossli Jensen har tatt en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. Han fortalte engasjert om kommunikasjon med pasienter, og ga gode tips som optikere vil ha nytte av i sin praksis.

Han la vekt på betydningen av atferd som styrker tillit. Alt vi gjør i jobbsammenheng med pasienter bør bidra til å styrke tilliten, man skal være empatisk, og være varsom med å bruke humor for å bygge tillit. Som optiker kommer man også ut for situasjoner der man må gi pasientene dårlige nyheter. Hvordan løser man det? I følge den erfarne overlegen er det bare en måte å gjøre det på:

1. Gi et varselskudd, der pasienten får mulighet til å stålsette seg for det som vil komme.

2. Gi den dårlige nyheten, usminket.

3. Ti stille! La pasienten bearbeide nyheten. Ikke si noe for vedkommende responderer!

Etter alvor, men også smil og latter med den engasjerte overlegens foredrag, var det fullt trøkk med kommunikasjonsekspert Christine Calvert som delte råd om hvorden vi kan kommunisere bedre i forskjellige situasjoner. 

På jobb, eller i et team, er det viktig å ha en venn, en AMIGO, og få kjenne på følgende kvaliterer:

Anerkjennelse

Mestring

Inspirerende mål

Glede og humor

Oss/vi følelse

Det var godt fremmøte på kommunikasjonskvelden, som ble arrangert av Synsinformasjon i samarbeid med Institutt for optometri og synsvitenskap.