Hvor langt går taushetsplikten?

Taushetsplikten som optikere følger, er omfattende. Den skal sikre tillit, og gi pasienten personvern. Men taushetsplikten gjelder ikke alltid.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Plikten om taushet, og om å fortelle

I noen tilfeller SKAL du bryte taushetsplikten.

– Dette gjelder særlig når det er fare for liv og helse. Helsemedarbeideren må vurdere den konkrete faren opp mot hensynet bak taushetsplikten. Hvis for eksempel pasienten er synlig beruset og sier at han har tenkt å kjøre bil i trafikken, gjelder ingen taushetsplikt, sier advokat Sissel Bergh-Jacobsen til KK.

Et annet eksempel hun trekker frem er om en kvinnelig pasient forteller at hun jevnlig utsettes for grov fysisk mishandling av mannen sin, da kan helsearbeideren ha rett til å gå til politiet, selv om pasienten ikke ønsker det.

På den annen side står taushetsplikten så sterkt i Norge, at den til og med gjelder dersom pasienten innrømmer til helsepersonell at han har begått et drap.

– Opplysningen om en straffbar handling som er begått, omfattes av taushetsplikten med mindre det foreligger en betydelig fare for at pasienten vil komme til å begå nye alvorlige forbrytelser, sier Berg-Jacobsen.

Les hele artikkelen hos KK