Jobber for mer samhandling

Venstres partileder Guri Melbye og NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo diskuterte bedre løsninger for å hjelpe barn og unge med god læring. Melbye er selv lærer og kjenner seg igjen i problemstillingene NOF tok opp. (Foto: Camilla B. Johannessen)

Norges Optikerforbund hadde tirsdag et møte med partileder i Venstre Guri Melby og politisk rådgiver Camilla Bilstad Johannessen på Stortinget. Optikers rolle inn mot barn og unge i skolen ble drøftet.

Optikerforbundet ønsker et bedre og tettere samarbeid mellom aktørene i førstelinjen. Offentlig betaling av optikertjenester vil fjerne en viktig barriere for et tettere samarbeid mellom helsestasjon og skolehelsetjeneste og lokal optiker.

Melby pekte selv på behov for raskere hjelp til barn som sliter i skolen og at optikere kan avlaste presset på spesialisthelsetjenesten. Både Melby og Johannessen hadde innsikt i problemstillingen og kunnskap innen fagfeltet. Begge ønsker om å forbedre dagens system.

– Vi har kunnskap i dag om at dårlig syn påvirker skolehverdagen til barn og unge. Samfunnet har ikke råd til at barn og unge sliter unødvendig i skolen og dropper ut av videregående opplæring, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo. Han var fornøyd med at partiet Venstre forstod at manglende offentlig betaling for optikertjenester kan være et hinder for andre profesjoner å samarbeide tett med optikere.