Jobber med smittevern før gjenåpning

Før påske informerte statsministeren om at optikere er blant helsepersonell som kan gjenoppta sitt arbeid i slutten av april, når krav til bransjespesifikt smittevern er godkjent. Denne uken arbeides det med innspill fra optikerbransjen som skal oversendes helsemyndighetene. Først når dette er godkjent, kan butikkene åpne for mer ordinære synsundersøkelser.

Generalsekretær og fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund lover oppdatering så snart det er avklart når optikerforretninger kan åpne for mer normal drift (Foto: Kaia Means)

Generelle og spesifikke krav

Andre påskedag fikk Synsinformasjon, Norges Optikerforbund og andre bransjeorganisasjoner innen private helsetjenester tilsendt et brev med med krav til hygiene og smittevern i forbindelse med den pågående korona-pandemien.

Optikere har den siste måneden ikke kunnet foreta ordinære synsundersøkelser, men det er et mål at undersøkelser kan gjenopptas etter 20. april, med restriksjoner og begrensninger.

Tirsdag skal representanter fra bransjen ha møte med administrasjonen i NOF/SI. I denne gruppen sitter det en representant fra hver optikerkjede. De skal gå gjennom de generelle hygienekravene og krav til smittevern som er oversendt fra Folkehelseinstituttet. 

De skal også komme med innspill til bransjespesifikke krav som skal gjelde for optikerbransjen. Dette skal gjøres innen torsdag klokken 14.

– Så snart myndighetene har godkjent bransjens hygiene- og smitteverntiltak, vil vi informere medlemmene via nyhetsbrev, sier NOFs fagsjef og generalsekretær Hans Torvald Haugo.