Kasus: Foster Kennedys syndrom

Foster Kennedys syndrom kjennetegnes ved funn av tumorer i pannelappen. I siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening presenteres et nyttig kasus om syndromet.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bakenforliggende årsak

Pasienten, en kvinne i slutten av 60-årene, ble henvist til øyeavdeling etter at hun hadde utviklet smertefri synsreduksjon på høyre øye.

Kvinnen hadde i slutten av tenårene vært i en trafikkuykke. I løpet av de neste årene etter denne ulykken hadde hun gradvis mistet synet på venstre øye. 

Pasienten ble operert for skjeling på venstre øye da hun var i 30-årene. Hun kom ikke til ytterligere øyeundersøkelse før det var gått 40 år.

Nå mistet hun altså synet på høyre øye. Det viste seg at dette synstapet hadde en annen årsak.

Konklusjonen er at et gradvis synstap i kombinasjon med papillatrofi og optociliære shuntkar bør gi sterk mistanke om kompresjon av synsnerven. Utredningen bør i slike tilfeller alltid inkludere en målrettet MR-undersøkelse.

Les hele kasuistikken i Tidsskriftet ved å klikke her