Kjernejournal for alle

1,5 millioner nordmenn har nå tilgang til sin egen felles helsejournal (kjernejournal). Målet er nasjonal lansering i løpet av høsten.

Trygt og effektivt Kjernejournal samler viktige opplysninger som både innbyggere og helsepersonell har tilgang til. Man kan selv legge inn opplysninger som egen sykdomshistorie. – Kjernejournal er et viktig verktøy for bedre pasientsikkerhet. Det legger også grunnlaget for bedre samhandling mellom de ulike delene av helsesektoren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han sier at aldri før har pasienter hatt bedre mulighet til å dele sine helseopplysninger med helsetjenesten enn med en kjernejournal. Dette vil gi oss en trygghet om at de viktigste helseopplysningene våre kan være raskt tilgjengelig for helsepersonell. – Det er særlig nyttig i akutte situasjoner hvor kjernejournal bidrar til å redde liv, sier Bent Høie. Daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon sier kjernejournal er et viktig steg på veien mot målsettingen en pasient en journal. Han sier det digitale helsevesenet utvikler seg raskt, og at også optikerbransjen må følge med og utvikle seg som følge av dette. – Nye lover, regler og forskrifter synliggjør det offentliges tydelige ønske om et samlet digitalt helsevesen via Norsk helsenett, sier Per Kristian Knudsen. I begynnelsen av mars hadde 1,5 milloner nordmenn tilgang til kjernejournal, inkludert hele Helse-Vest. Lanseringen fortsetter nå for fullt i de andre helseregionene, og målet er nasjonal dekning i løpet av høsten. https://helsenorge.no/kjernejournal