Klart svar på uryddig høring

Norges Optikerforbund svarte fredag på en høring om nye helsekrav til førerkort. Leses høringen bokstavelig, ønsker Helsedirektoratet å redusere optikers oppgaver og pålegge legene flere arbeidsoppgaver relatert til synsfunksjonen. Forbundet reagerer på høringen.

 
 

Høringen er uryddig i forhold til optikers formelle rolle når det gjelder syn og førerkort. Norges Optikerforbund har påpekt dette i høringssvaret. Blir høringen vedtatt i nåværende form kan det bety at all form for synsfeltsundersøkelse skal foretas av lege, noe Norges Optikerforbund er sterkt uenig i.

Optikere har i dag via NA-0202 Optikerattest ansvar for måling og vurdering relatert til synsstyrke, synsfelt og avklaring rundt plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye. Samfunnet har behov for å benytte optikers kompetanse mer enn i dag, også relatert til førerett. Høringen er et skritt i feil retning.

– Endringene er ikke samfunnstjenlige når det gjelder arbeidsdeling mellom helseprofesjonene, og forbundet har reagert. Det er sjelden vi svarer så konkret og tydelig som vi har gjort denne gangen, sier generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Han er spesielt skuffet over at mange av de synsmessige elementene som siden siste endring har vært en utfordring, ikke diskuteres og kommenteres på en god måte i høringen. Måling av sentrale synsfelt med Donders metode er et godt eksempel på dette.Nye formelle krav er satt til mørkeadaptasjon, blending og kontrast. Optikerforbundet er ikke imponert over myndighetenes utredning, diskusjon og konklusjon rundt dette.

Forbundet kan heller ikke se at høringen diskuterer på noen måte hvorfor dagens ordning med at sjåfører i høyere klasse (førerkortklasse 2 og 3) med mer enn pluss 8 dioptrier, som benytter kontaktlinser, ikke skal kunne fortsette å kjøre. Her har myndighetene foreslått å fjerne en ordning uten å kommentere dette i høringen overhodet.

Les selve høringssvaret i PDF her