Kontaktlinser kan løse drapsgåter

Kontaktlinser er i ferd med å få en stadig viktigere plass innen rettsmedisin fordi de kan gi informasjon etter ulykker og drap. Det finnes nå en rekke eksempler på at kontaktlinser har hjulpet etterforskere med identifisering av avdøde, eller bidratt til å sette tidspunkt for et drap.

 
 

Til stor nytte

Undersøkelser av kontaktlinser av kyndig rettsmedisiner under obduksjon kan gi viktig informasjon der man skal fastslå dødsårsak, skriver øyelege Hans-Walter Roth i fagtidsskriftet Global Contact. Han er en av verdens fremste eksperter på området.

I tillegg til at at man under ideelle forhold kan finne DNA på kontaktlinsene, kan man ofte lese mye ut av linsene om personen og hendelsen da vedkommende døde.

Spor på kontaktlinsene kan i noen tilfeller gi opplysninger om dødsårsak, eller tid og sted for når døden inntraff.

Selv etter voldsomme hendelser som brann, eksplosjon eller et flykrasj kan en kontaktlinse være intakt, om øynene var lukket på dødstidspunktet. Informasjon om kontaktlinsen har bidratt til å identifisere ofre i flyulykker.

Hva så med å fastslå tidspunkt for når døden inntraff? Pollen på overflaten av kontaktlinsene har for eksempel kunnet fastslå når et menneske som har lagt død lenge, døde. En slik tidsangivelse kan ellers ofte skape hodebry for etterforskerne.

Pollen fra planter, eller alger som ikke finnes der et lik oppdages, kan gi viktig informasjon om hvor vedkommende sist oppholdt seg i live. Hvis avdødes øyne var åpne i dødsøyeblikket, kan sopp eller alger som har utviklet seg på kontaktlinsene hjelpe til å angi tidspunkt for når døden inntraff.

For at kontaktlinser skal kunne gi viktig informasjon, er det nødvendig at de fjernes på en så skånsom og steril måte som mulig. Hvis ikke kan viktig materiale gå til spille. Da er det lettere å indentifisere for eksempel pollen, støv, sand, bakterier, alger, sot, kruttstøv og mer – alt er stoffer som kan være svært verdifullt i en etterforskning etter drap og ulykker.