Leser du danske Optikeren?

Som i Norge utgir Optikerforeningen i Danmark et fagblad som heter Optikeren. De norske og danske bladene utveksler artikler, men har mye ulikt innhold. Det danske fagbladet kan du lese på nett.

Oppslag fra sommerens utgave av danske Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Dansk perspektiv

Mye er likt, og en del er forskjellig i dansk og norsk optometri. Det er nyttig å lese hverandres fagblader!

Siste utgave av danske Optikeren har mye stoff som burde interessere norske optikere. Tverrfaglig samarbeid for barn med lesevansker er ett av dem. Synsfeltundersøkelse og sunnhetssjekk hos optiker med flere interessante kasus er også tema i denne utgaven.

I Danmark har man det som kalles Erhvervsoptik, som kun driver med skjermbriller/arbeidsplassbriller. I en egen artikkel diskuteres det hvilken gevinst en god skjermbrillepolicy hos arbeidsgiver kan gi både arbeidsgiver og arbeidstaker. Som i Norge er det mye forvirrring om hva en skjermbrille er, både hos arbeidsgivere og ansatte.

Norske og danske Optikeren har de siste årene utviklet et godt samarbeid med utveksling av stoff som oversettes og tilpasses hvert land. Danske Optikeren bringer i siste utgave en diskusjonsartikkel om barn kan bli nærsynte av å bruke solbriller. Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av (svenske) Maria Jahr for norske Optikeren.

– Det er verdifullt og nyttig for oss å utveksle stoff og diskutere aktuelle temaer med det danske fagbladet. Dette samarbeidet glir veldig lett, sier redaktør Dag Øyvind Olsen av norske Optikeren.

Bjarne Hansen er redaktør av danske Optikeren.

Her kan du lese siste utgave av danske Optikeren.