Mange funn hos godt voksne

Synsundersøkelse og spørreskjema med 293 deltakere over 45 år ga optiker i Haugesund mange interessante funn. 1 av 7 hadde ikke riktig tilpassede briller. Mange hadde tilstander som tidligere ikke var oppdaget.

Hanne Tangen Rørdal kan du møte i neste utgave av Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Se hele bildet

Hanne Tangen Rørdal har gjort en stor jobb med «hverdagsforskning» når hun har sammenlignet funn for nær 300 godt voksne pasienter hun har hatt i stolen hos Specsavers i Haugesund.

Arbeidet med kartlegging av funn i synsundersøkelsene og bearbeiding av spørreskjemaer, dannet grunnlaget for hennes mastergradsprosjekt. Hun fikk tildelt Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt av Norges Optikerforbund for denne jobben.

Erfaringen med studiet har gjort at det er enklere å se «hele bildet» enn når man isolerer enkelttester i synsundersøkelsen. Det har gitt lærdom andre optikere også kan dra nytte av.

Fagtidsskriftet Optikeren har besøkt Hanne Tangen Rørdal i Haugesund. Det kommer reportasje med henne i augustutgaven, og du kan se en kort video med henne allerede nå.

Se video på Optikerens Facebookside her

Hanne vil også presentere oppgaven og funnene på neste års fagkonferanse i Trondheim