Mange har grønn stær uten å vite om det

Halvparten av alle nordmenn som har glaukom (grønn stær) er ikke klar over det selv. Norsk Glaukomforening anslår at om 15 år vil 60 000 ha øyelidelsen.

 
 

Fordi du ikke får symptomer før flere år etter at sykdommen har begynt å utvikle seg, er det svært mange som ikke vet at de har glaukom.

Mikael Røtnes som er leder i Glaukomforeningen sier til KK at tidlig oppdagelse er viktig. Glaukom kan som kjent i verste fall føre til blindhet, og han tar til orde for en nasjonal øyehelseplan.

Røtnes mener det finnes for få spesialutdannede øyeleger i Norge. 

Øyelege Pia Wadel-Andersen i Bergen anbefaler alle over 70 år å måle trykket i øyet. Voksne med diabetes, høyt blodtrykk, sirkulasjonsforstyrrelser, uklare øyesymptomer og de over 40 år som er nære slektninger av pasienter med glaukom, bør alle få målt øyetrykket.

Glaukom er mer vanlig blant kvinner enn menn, og Wadel-Andersen mener dette kan ha sammenheng med at lidelsen er aldersrelatert, og at kvinner har høyere levealder enn menn.

Øyelegen sier til KK at dersom optiker eller fastlege måler forhøyet trykk, og mistenker glaukom, skal pasienter henvises til øyelege for nærmere undersøkelse og eventuell behandling.

Behandlingen består i hovedsak av øyedråper som senker trykket i øyet, alternativt laserbehandling eller kirurgi.

Se oppslaget i KK her