Mange muligheter for videreutdanning

15. april er søknadsfrist for høyere utdanning og videreutdanning. På Kongsberg kan du ta bachelorgrad i optometri, flere mastergrader i optometri og synsvitenskap, og enkelte masteremner som Europeisk Diplom.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Noe for deg?

Mastergrad i optometri og synsvitenskap gir personer med bachelorgrad klinisk spesialkompetanse. Du kan velge mellom fordypning innen allmenoptometri eller ortoptikk og pediatrisk optometri. 

Det er nettopp på disse områdene Norges Optikerforbund nå ønsker å innføre spesialist-lister for sine medlemmer. Dette kan du lese mer om i den ferske utgaven av Optikeren (side 7).

Det er også mulig å ta utvalgte masteremner i forskningsmetoder og statistikk, synstrening, visuell ergonomi, allmennoptometri, ortoptikk og pediatri, samt Europeisk diplom, ved Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Les mer om kursene og mastergradene her

På side 54-55 i Optikeren kan du også lese om den tverrvitenskapelige utdanningen Master i synspedagogikk og synsrehabilitering. Ønsker du mer informasjon om dette studiet, kan du kontakte helle.k.falkenberg@hbv.no