Mange vil på NAV-kurs

Interessen for informasjonskurset NAV holdt for optikere i Oslo og Akershus i juni var så stor at det nå settes opp nytt kurs i høst. Målet er at optikere skal bli bedre til å samhandle med NAV Hjelpemiddelsentral.

 
 

Stort informasjonsbehov

30 engasjerte optikere deltok på informasjonskurset 22. juni. Kurset ble raskt fulltegnet, og derfor settes det nå opp ekstrakurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

– Ekstrakurset vil bli lagt ut på vår kursoversikt. Vi vil ta kontakt med de som stod på venteliste og ikke fikk plass ved forrige kurs, slik at de kan melde seg på tidlig, sier Eva Bjerkhol Havro, avdelingsleder i NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Hovedmålet med kurset er å gjøre optikere til bedre samhandlingspartnere med NAV. Hvordan skal optikere forholde seg til NAV Hjelpemiddelsentral som samarbeidspartner og offentlig instans?

Kurset omhandler informasjon om hjelpemiddelsentralens tilbud til synshemmede og gjennomgang av ulike løsninger og muligheter for synshemmede. Kriteriene for å få innvilget ulike synshjelpemidler gjennom folketrygden blir også presentert. Det blir også gjennomgang av korrekt utfylling av henvisning og søknadsskjema.

Norges Optikerforbund mener dette er et tilbud optikere i området bør benytte seg av, og oppfordrer de som har mulighet til å melde seg på.

– I lys av Primærhelsemeldingen er det klart at fremtidens optikere må samarbeide tettere med NAV Hjelpemiddelsentral. God kunnskap om regelverket, rutiner ved lokal hjelpemiddelsentral og det å bygge solide kontaktnett slik NAV HMS i Oslo og Akershus her legger opp til, er en gavepakke for optikere, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.