Master: Snart søknadsfrist!

Søknadsfristen for Næringsmaster i optometri og synsvitenskap er 15. mars. Hvis du ønsker å ta denne mastergraden, kombinerer du jobb som optiker med studier.

Fra presentasjon av mastergradsprosjekter i 2019 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Ulike søknadsfrister

For de andre mastergradsprogrammene er søknadsfristen 15. april. For bachelor i optometri er søknadsfristen i år skjøvet til 20. april på grunn av påske.

Næringsmasterstudentene følger en fast oppsatt plan og man tar mastergraden på tre år. Med ukesbaserte samlinger, kan man jobbe hvor som helst i landet og samtidig gjennomføre studiet.

Studiet passer både for nyutdannede og de som har jobbet som optiker en stund. Du jobber altså deltid, 50 prosent, og er student 50 prosent av tiden.

Ønsker du å ta master i optometri og synsvitenskap på deltid, utenom Næringsmasterprogrammet, er det også mulig. Standardløpet er åtte semestre, men det er mulig å bruke lenger tid på masterløpet enn det.

Vil du vite mer om de ulike masterprogrammene og Europeisk Diplom? Du kan lese om det på side 37 i siste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren.

Eller klikke her så kommer du til USNs nettsider