Med hjerte for syn

Ønsker du å forstå sammenhengen mellom hjertet og hjernen bedre i forbindelse med slag? Syn etter hjerneslag er også ett av temaene på den store nasjonale konferansen om hjertet og hjernen i februar.

Professor Helle K. Falkenberg er en av foredragsholderne på den nasjonale konferansen om hjertet og hjernen (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Tverrfaglig kunnskap

Det er Oslo universitetssykehus som er arrangør av konferansen som holdes over to dager i Oslo, 16. og 17. februar neste år.

Det er et fyldig program som dekker både akuttbehandling, forebygging, rehabilitering og tverrfaglig behandling ved hjertesykdom og hjerneslag.

Kongressen er den største i sitt slag i Norge og gir god anledning for nettverksbygging.

Foredragsholderne er fra hele landet og blant de fremste ekspertene på sine felt.

Klikk her for mer informasjon og påmelding