Milepæl innen utdanning

I tillegg til at første kull masterstudenter nå har fullført sin utdannelse, ble 20 norske optikere tildelt Europeisk diplom. Bachelorstudentene har som første kull bestått sin utdannelse med kontaktlinsekompetanse. Det var mye å feire på Raumyr før helgen!

Optiker Marie Aambø er av de første kollegaene med både en klinisk mastergrad fra PCO (nå Salus University) og en mastergrad i optometri og synsvitenskap fra HBV. Det var ekstra gledelig for generalsekretær Hans Torvald Haugo å kunne gi henne Sølvretinosk
Et historisk dryss av diplomer, eksamenspapirer og priser på Kongsberg

Etter et møysommelig og krevende arbeid gjennom mange år kunne endelig de første Europeiske diplomene bli utdelt av Dr. Julie-Anne Little, president i European Council of Optometry and Optics. Det skjedde under den høytidelige studieavslutningen på Kongsberg torsdag.

Siden tidlig på 90-tallet er det arbeidet aktivt for å få Europeisk diplom på plass, og 20 av de rundt 100 som nå er tildelt diplomet, er norske optikere. Et viktig kriterium for å få diplomet er å kunne dokumentere klinisk praksis.

– Flere pionérer har jobbet hardt for å få dette til gjennom mange år, sa instituttleder Bente Monica Aakre ved IFOS.  Blant disse er tidligere generalsekretær Tone Garaas-Maurdalen i Norges Optikerforbund samt Kjell Inge Daae og Dick Bruenech ved høgskolen. Hun burde også nevnt seg selv.

Masterstudentene takket for to trivelige og slitsomme år med gave, et spaopphold, til professor Rigmor Baraas. Masterstudentene har blitt en liten og sammensveiset gjeng, og de uttrykte takknemlighet for at muligheten har bydd seg og kunnskapen de har fått.

Høgskolelektor Irene Langeggen fikk blomster og spesiell oppmerksomhet fra bachelorstudentene, ved tillitsvalgt Kathrine Gabrielsen. Det er første kull optikere som har kontaktlinsekompetanse inkludert i bachelorgraden som nå går ut i arbeidslivet.

Mange priser ble delt ut, og Sølvretinoskopet fra Norges Optikerforbund for beste masterprosjekt gikk til Marie Aambø for prosjektet Kartlegging av synssituasjonen hos førsteklassinger i Ørsta kommune skoleåret 2013/ 2014.

Se bilder fra dagen på Optikerens Facebookside.