Mobilen kan avsløre øyesykdommer

Kan man i fremtiden stole på at en applikasjon på mobiltelefonen vil avsløre om du lider av øyesykdommer? Ulik teknologi vil i nær fremtid endre pasientenes måte å følge opp egen helse på. Det kan både avlaste og utfordre helsevesenet.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Mange spørsmål knyttet til ny helseteknologi

NRK bragte i helgen en spennende nyhet om fremtidens helsekontroller. Professor Lars Frisén ved Sahlgrenska akademin, Universitetet i Göteborg har de siste årene forsket på hvordan en applikasjon på mobiltelefonen kan være med på å hjelpe pasientene. Han har hatt øyet som utgangspunkt, og med appen MultiBit kan man selv sjekke seg for makula degenerasjon. Selve kontrollen er enkel. På mobilen kommer det opp ulike tall, og pasienten skal si hva som er på skjermen. Er det endringer i øyets gule flekk, vil appen merke det – og det i tillegg tidligere enn andre tester, sier Frisén.

Overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus sier det er bra at det kommer flere tilbud til pasientene.

– Det er mange som må reise langt for å komme på en kontrolltime, kanskje hele dagen. Og vi har for mange pasienter i forhold til det vi har kapasitet til. Så kan vi få ned køen, vil det være bra for alle, sier Bull til NRK.

Men er dette bare enkelt og positivt, fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund?

– Det vil komme ulik teknologi i nær fremtid som endrer pasientenes måte å følge opp egen helse på, som også vil utfordre helsevesenet i måten vi møter og følger opp pasientene på. Bruk av applikasjoner på mobiltelefon slik professor Lars Frisén viser til, er kun en av muligheten for egenoppfølging av personlig helse. Målinger via kontaktlinser er en annen mulighet innen fremtidens øyehelseteknologi.

Haugo sier at ny teknologi vil sette helsetjenesten på prøve fordi den endrer pasientens mulighet til å følge opp selv. Pasienten settes mer i sentrum og helsetjenesten kan endre betydning.

– Et annet spennende aspekt som også er interessant er hvem som eier dataene om hver enkelt av oss som loggføres for eksempel via telefonen: er det pasienten selv, er det teleoperatøren, er det Google, eller er det helsetjenesten?

Norges Optikerforbund er opptatt av dette, og lørdag under fagkonferansen i Kristiansand i april tas diskusjonen relatert til ny kontaktlinseteknologi. Fremtidens kontaktlinser vil gjøre mer enn å hjelpe folk til å se godt. Hvordan vil dette påvirke optikerens rolle som kontaktlinsetilpasser? Endrer dette hvordan helsetjenesten ser på bruk av kontaktlinser, og hva med brukeren selv – vil brukeren oppfatte kontaktlinsebruken på en annen måte?

Les oppslaget på NRKs nettsider her