Møte med klinikeren

Optikere som arbeider med pasienter liker å treffe andre klinikere. Det er spennende å høre om forskning, nye tall og fremtidsvisjoner, men hands-on kunnskap i eget fag er også viktig i den daglige kliniske hverdagen.

Optikerens rolle er å jobbe med og for pasienten.
(Illustrasjonsfoto: Kaia Means)  

Optikeren har et stort ansvar når det gjelder å oppdage glaukom. Det er ofte lett å skille ut de klart galukomsuspekte og de der mistanken er fraværende. Er det pasienter som ikke havner i disse to definerte gruppene? Hvordan håndterer klinikeren disse tre pasientgruppene? Er det nyttige tips å ta med seg i samhandling med andre helsepersonellgrupper?

 

Kort hva er tørt øye, hvordan bør optiker håndtere dette?

Marie Eidhammer har holdt flere foredrag innen tema. Ikke så rart, da hun er i ferd med å bygge seg solid kompetanse innen området, arbeider i en klinisk sammenheng der det satses på denne pasientgruppen samt at Marie er en dyktig foredragsholder. Hun vil synliggjøre sin kliniske hverdag for optikerkollegaer og fortelle deg hva hun mener er viktig.

 

Tørrhetsproblemer var for kort tid siden et ”ikke-tema”. Det var kun de med sykelig øyetørrhet som fikk hjelp og oppfølgning. Det kan virke som om befolkningens bevissthet på tema er øket. Enhver optiker i dag møter jevnlig tørrhetsproblematikk, og håndterer dette. Fokuset i fagmiljøene er også i endring. Optikere så vel som øyeleger har satt tørre øyne på dagsorden.

 

Glaukom – driver du med det?

En nesten provoserende tittel på foredraget der tre optikere setter glaukom i en daglig klinisk sammenheng. Med utgangspunkt i et prosjektarbeid i forbindelse med den kliniske mastergraden ved PCC (nå Salus University) reiste prosjektgruppa til Sverige og holdt foredrag på Optometridagarna. Foredragene ble svært godt mottatt av våre svenske kollegaer – nettopp fordi den kliniske relevansen var stor.

 

Foredraget vil inneholde noe teori, men er mest rettet mot klinisk kunnskap. En måte å synliggjøre ulike fasetter er via egen erfaring, pasientbeskrivelser og kasuspresentasjoner. Kommunikasjon med annet helsepersonell blir også belyst.Klinikerens erfaring og meninger vil formidles.

 

Ønsker du å lese mer om foredragsholderne kan du se i fagprogrammet via egen nettside og les mer på sidene 7 og 8.

 

Marie er medforfatter i en artikkel i Optikeren 3/2007 side 50 og 51. Hun tok deler av sin optikerutdannelse i Australia og forteller om tiden ”down-under”.

 

Prosjektgruppa med glaukom som interessefelt har presentert sitt arbeide på ARVO. Les mer om dette i Optikeren 4/2008 på side 19. En artikkel som beskriver foredragene i Sverige finner du i Optikeren 2/2009 side 38.

 

Påmelding til landsmøte, generalforsamling og fagkonferanse finner du via nettsidene. Vi minner på at Fredrikstad er en fantastisk by når vårsola står høyt på himmelen!