Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Et nasjonalt senter der synsfunksjonen settes i sentrum er etablert på Kongsberg. Målet er å fremme gode lys og synsforhold og forebygge synsproblemer i livets ulike faser. For å skape Norges eneste toppmoderne senter for forskning, innovasjon og utviklingsarbeid innen syn og helse trengs hjelp fra optikere, optikerkjeder, produsenter og utstyrsleverandører.

 
 

Rett før jul ble det signert nye avtaler. Essilor er nå største enkeltstående bidragsyter. Selskapet har med god hjelp fra sin utstyrsleverandør Topcon, virkelig slått på stortromma og besluttet å låne ut utstyr til en samlet verdi av tre millioner kroner over en periode på sju år.

– Essilor og optometriutdanninga på Kongsberg har alltid vært en del av hverandre og samarbeidet tett. Vi ønsker å bidra til at studentene får den best tenkelige utdannelsen med de ypperste instrumentene som finnes, slik at de er oppdaterte og klare til å møte hverdagen som venter dem i arbeidslivet, sier direktør Jan Otto Dokken for Essilors instrumentavdeling i Norden på HBVs nettside.

Listen over bidragsytere har den siste tiden fått flere nye navn.

Synet er kanskje den viktigste sansen vi mennesker har. God øyehelse og synsfunksjon er nødvendig for læring, kommunikasjon, arbeid, lek, fritid og daglige gjøremål. Vi lever lenger enn før, og synet er trolig den sansen som det er viktigst å bevare.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse skal arbeide med å høyne livskvaliteten for personer med behov for synshjelp. Gjennom kompetanseheving, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon av høy kvalitet skal målet nås.

Se mer om hvorfor Essilor velger å støtte Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.

Her er informasjon om hvor viktig det er for senterets utvikling å ha solide bidragsytere i ryggen, og en oversikt over støttespillere.Les mer om Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.