NAV innfører elektronisk søknadsbehandling fra 14. februar

Fra 14. februar 2011 vil alle søknader til NAV behandles elektronisk. Endringene innebærer at alle søknader skal starte på www.nav.no Dette gjelder også søknad om stønad til briller til barn og unge under 18 år. Søknadene skal fra 14. februar sendes til den postadresse som står oppgitt på forsiden. Nærmere informasjon finnes her.