Nedleggelse utsatt

Optikerutdanningen ved Karolinska Institutet (KI) har vært truet med nedleggelse. Optikerprogrammet var en av utdanningene universitetsledelsen vurderte å fjerne for å få budsjettene i balanse. Den svenske regjeringen har via Utbildningsdepartementet gitt ekstra penger til svensk utdanning, blant annet også KI. Utrydningsspøkelset er borte for høsten 2014.

 
Paul Folkesson, leder i det Sveriges Optikerforbund, har betegnet en eventuell nedleggelse som en ulykke for profesjonen. Han takker for støtten Sverige har fått i Norden og internasjonalt. Norges Optikerforbund overleverte en bekymring som er videreformidlet via KI og det svenske optikerforbundet.

 

I myndighetenes pressemelding fra 30. august sies det blant annet:

 

Satsning på hälso- och vårdutbildningar i Stockholmsregionen

Det finns en väldokumenterad brist på hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholmsregionen. Regeringen föreslår därför i den kommande budgeten en satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningarna i Stockholmsregionen, framför allt sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar.


 

KI er den utdanningsinstitusjonen som får størst tildeling av friske midler. Optometri er ikke nevnt sæskilt. Dette kan bety at kampen om å beholde store deler av den svenske optikerutdanningen ikke er avsluttet, men utsatt. De nye friske pengene skal fordeles blant flere helseprofesjoner. Universitetes ledelse har nå mer penger å spille på, men dette er ikke en garanti for at ledelsen ikke må ta vanskelige valg i fremtiden.

 

Les mer om avgjørelsen i norske Optikerens svenske fetter Optik bransjen. Se sidene 4 – 6.