NOF får ny nettside i høst

I løpet av høsten får Norges Optikerforbund en ny nettside og tilstedeværelse på Facebook.

Styret og administrasjonen i Norges Optikerforbund har jobbet mye med fornyelse det siste året. Før jul kommer flere brikker på plass (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Tid for fornyelse

Den nåværende nettsiden er ikke spesielt gammel, men den ble laget som et felles nettsted med Synsinformasjon (nå Optikerbransjen).

På denne nettsiden ligger det derfor delvis utdatert informasjon og noen funksjoner som ikke er oppdatert eller fungerer.

Ny nettside er under utarbeidelse og dette blir en rendyrket nettside for Norges Optikerforbund med viktige funksjoner for å kunne betjene NOFs medlemmer, samt andre som søker informasjon om forbundet.

Samtidig jobbes det med å opprette egne Facebook-grupper for å kunne raskere nå ut med informasjon om NOF til både medlemmer og andre.

Styret har vært aktive bidragsytere i dette arbeidet. Når dette er på plass, vil administrasjonen ha ansvaret for jevnlig oppfølging av disse sidene. 

Inntil videre driftes denne nettsiden som vanlig. Er du NOF-medlem, følg med på nyhetsbrev på epost, i Optikeren på papir og Facebook.

Optikeren distribureres nå med posten, ikke med bud. Dersom bladet har uteblitt forrige uke, ber vi deg ta kontakt med stina@optikerforbund.no. Materiellfrist for neste nummer er 22. august.