Nordisk fagkonferanse i Bergen

I juni arrangeres Nordisk konferanse for øyesykepleiere med spennende fagprogram i Bergen. Optikere kan delta på konferansen. OBS: Påmeldingsfristen er forlenget til 7.mai!

 
 

I det vitenskapelige programmet deltar forskere fra fire nordiske land. Temaene som dekkes er omfattende, og vil også ha interesse for optikere som ikke jobber på øyeavdeling ved sykehus.

Blant temaene er trauma og akuttdiagnose på øyeavdeling, kliniske forbedringer innen oftalmologien og helserelatert livskvalitet for pasienter med makula degenerasjon.

Det blir også presentasjon om pediatrisk kataraktoperasjon med «bag in the lens», og innlegg om glaukom – fortid og fremtid.

Sist gang Norge arrangerte denne kongressen var for 12 år siden, og den er nå åpen for påmelding for alle optikere, uansett arbeidssted. Tidligere gikk invitasjonen kun ut til ansatte ved øyeavdelingene.

OBS: Påmeldingsfristen er forlenget til 7.mai!

Se program og informasjon om påmelding her!