Ny dr.philos ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Norges Optikerforbund gratulerer Dr. Philos Inga-Britt Kjellevold Haugen med en strålende disputas over sin thesis «Current consepts og oculomotor control.» Hennes arbeid har gitt økt forståelse for nervesystemets koordinasjon av øyebevegelser og hvordan samsynsproblemer kan oppstå. Vi gleder oss med henne og ser frem til å høre mer om hennes funn.